Promocja – Zielona Komunikacja - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Rodzaje działań promocyjnych

 1. Utworzenie i obsługa strony internetowej. Strona Internetowa ma zostać utworzona na sub domenie Zamawiającego.
  W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: utworzenia, pozycjonowania i moderowania (nie rzadziej niż raz w miesiącu) stroną,
  przeprowadzenia szkolenia z obsługi oraz przeniesienia na Zamawiającego wszystkich uprawnień.
  Strona powinna zawierać minimum oznaczenie zgodne z Zasadami oraz następujące informacje o Projekcie uwzględniające, co najmniej:
  • opis Projektu, w tym: cele, planowane efekty, projektu, wkład Funduszy Europejskich
  • aktualności,
  • galerie, multimedia,
  • dane dotyczące postępowań przetargowych,
  • informacje o Beneficjencie,
  • dane kontaktowe.
 2. Opracowanie i publikacja artykułów prasowych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i publikacji 3 pełno kolorowych artykułów w formacie min. A5, min. 3 500 znaków wraz z powierzchnią ilustracji przeznaczoną na kolorowe zdjęcia oraz oznaczenia, na prawej stronie redakcyjnej, w średnim nakładzie 51 000 egz., w wydaniu o zasięgu co najmniej lokalnym.Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 wydawnictw do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do publikacji w tym zdjęć z realizacji inwestycji, opracowania projektów artykułów oraz zapewnienia ich publikacji Opracowanie i rozpowszechnienie insertów W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i rozpowszechnienia 2 pełno kolorowych insertów dwustronnych w formacie min. A4 (z możliwością złożenia) wraz z powierzchnią ilustracji
  przeznaczoną na kolorowe zdjęcia oraz oznaczenia, w wydaniu o zasięgu co najmniej lokalnym, w średnim nakładzie 51 000 egz. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 wydawnictw do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do rozpowszechnienia w tym zdjęć z realizacji inwestycji, opracowania projektów insertów oraz zapewnienie jego rozpowszechnienia.
  W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za opracowanie mapy sieci komunikacyjnej i finalnych rozkładów jazdy, która zostanie zamieszczona w drugim insercie. 
 3. Opracowanie i emisja spotów radiowych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania
  i emisji 2 spotów radiowych, w stacji radiowej o zasięgu co najmniej lokalnym. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z
  Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 rozgłośni do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału do emisji, opracowania projektów informacji do emisji wraz z podkładem muzycznym oraz zapewnienie jego emisji. Kampania radiowa obejmie swym zakresem emisję czterdziestu (po 20 emisji każdego spotu) 30-sekundowych spotów radiowych. Emisje będą miały miejsce w godzinach pomiędzy 6.00 a 9.00 i 15.00 a 18.00 przed głównym wydaniem wiadomości od poniedziałku do piątku.
 4. Opracowanie i emisja filmu W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i emisji 1 filmu podsumowującego inwestycję (o czasie trwania do 5 min.) w stacji telewizyjnej o zasięgu o zasięgu regionalnym. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym przedłożenia propozycji co najmniej 2 stacji do wyboru Zamawiającego, a także zebrania materiału oraz zapewnienie jego emisji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań o charakterze technicznym (m. in. wykonanie zdjęć, montaż) służących
  realizacji i emisji filmu. Opracowany materiał filmowy winien opierać się, na co najmniej 20 dniach zdjęciowych z przebiegu realizacji Projektu. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za dostarczenie opracowanego filmu Zamawiającemu w ilości 100 sztuk na elektronicznym nośniku pamięci, zawierającym co najmniej: Znak Unii Europejskiej, Znak Funduszu Spójności.
 5. Organizacja konferencji W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: organizacji 1 konferencji poświęconej realizacji Projektu oraz 1 konferencji
  poświęconej jego zakończeniu, opracowanie materiałów do ich przeprowadzenia oraz właściwego oznaczenia, w tym przygotowanie zaproszeń i podziękowań, a także zapewnienie cateringu na konferencji kończącej Projekt.
  Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym zapewnienia sali konferencyjnej spełniającej warunki do przeprowadzenia konferencji dla co najmniej 80 osób (z miejscami siedzącymi oraz stołem prezydialnym dla około 5 osób) w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra wyposażonej w co najmniej system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, toalety oraz szatnię, a także zapewnienie dla zaproszonych gości wody i soków do picia wraz kubkami jednorazowymi.
  Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie cateringu na konferencji kończącej Projekt w formie ciepłych napoi oraz zimnego bufetu na szwedzkim stole. Wykonawca zapewni co najmniej:
  • kawę (400ml/osobę), śmietankę do kawy, cukier (biały i brązowy), słodzik,
  • herbatę z cytryną (400 ml/osobę)
  • soki 100% (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka 250 ml/osobę)
  • wodę mineralną (niegazowana, gazowana – do wyboru – 500 ml/ciasta krojone/ babeczki na słodko/ deser np. mus, galaretka, krem (min 2 rodzaje do wyboru, w ilości 1 porcja każdego rodzaju na osobę)
  • owoce (co najmniej 3 rodzaje owoców, w ilości co najmniej 150 g/na osobę),
  • zimne przekąski: np. sery, wędliny, babeczki na słono (w ilości conajmniej 150 g na osobę).
  A także zaprojektowania, uzgodnienia projektu z Zamawiającym, wykonania i dostarczenia do siedziby Zmawiającego na co najmniej 21 dni przed planowaną datą konferencji zaproszeń w ilości 100 sztuk dla 100 osób oraz podziękowań w ilości 30 sztuk dla 30 osób, zgodnie z listą adresatów przekazanych przez Zamawiającego. 
  Szczegółowe wymagania: Zaproszenia w formacie A5, na papierze kredowym, o gramaturze 180 g/m². Zaproszenia winny być przekazane w kopercie bez okienka, pakowane każde osobno. Podziękowania w formacie A4, wykonane z kartonu, uszlachetnione jednostronnie laminatem błyszczącym o gramaturze 300 g/m². W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za sprawowanie nadzoru nad całością przebiegu konferencji oraz
  udokumentowanie audio wizualne jej przebiegu. 
 6. Opracowanie i dostarczenie folderów informacyjnych W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia pełno kolorowych 10 kartkowych folderów informacyjnych z okładką zszytych sposobem zeszytowym (2 zszywki z oczkiem) w rozmiarze A5, w ilości 1000 szt. w formie książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci z informacjami i danymi na temat Projektu. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania. Zebrania materiałów w tym zdjęć z realizacji inwestycji, a także opracowania komiksu prezentującego korzyści płynące z podróżowania komunikacją miejską w Zielonej Górze.
  W treści folderu należy m.in. podać numer i nazwę Projektu, wyjaśnić konieczność jego realizacji, przedstawić zakres rzeczowy ze wskazaniem korzyści płynących z realizacji inwestycji. Publikacja ma zawierać pełne dane teleadresowe Beneficjenta oraz adresy stron Internetowych instytucji zaangażowanych w realizację Projektu, zdjęcia związane z realizacją Projektu 6 zdjęć +/- 2, grafikę, wykresy, tabele 2D opracowane przez Wykonawcę. Szczegółowe wymagania: druk pełen kolor, wykonany na papierze kredowym matowym o gramaturze min. 150g/m², okładka o gramaturze min. 200 g/ m², uszlachetniona techniką lakierowaną UV, punktowo z połyskiem.
 7. Opracowanie i dostarczenie kalendarzy W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia kalendarzy książkowych w ilości 200 szt. zawierających grafikę z nagrodzonymi pracami w ramach poprowadzonego konkursu artystycznego w szkołach. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania w tym do opracowania części informacyjnej na temat Projektu na co najmniej pierwszych 4 stronach kalendarza.
  Szczegółowe wymagania: terminarz książkowy w oprawie z naturalnej skóry. Blok kalendarza szyty nićmi. Kompozycja okładki winna umożliwiać naniesienie ciągów znaków. Format A5. Drukowany na papierze kremowym chamois 90 g/m2. Układ: tydzień na dwóch stronach, na dole kalendarium plan całego roku. Terminarz winien posiadać wycięte registry; kapitałę i tasiemkę oraz część informacyjną na temat Projektu i grafikę z nagrodzonymi pracami w ramach poprowadzonego konkursu artystycznego w szkołach. 
 8. Opracowanie i dostarczenie roll up W ramach działania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: opracowania i dostarczenia pełno kolorowych roll upów w ilości 2 sztuk dla oznaczenia podejmowanych przedsięwzięć wraz z torbami transportowymi. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z
  Zamawiającym na temat sposobu wykonania tego zobowiązania, w tym do zaprojektowania 2 grafik nawiązujących do celu Projektu. Szczegółowe wymagania: wydruk grafiki (zaprojektowany przez Wykonawcę dla każdego roll-upa osobno) pełen kolor, wykonany na białym materiale powlekanym dwustronnie PCV nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej niż 440g.
  Wymiary grafiki: szerokość 100 x wysokość 200 cm. +/-15 cm. W tym torba transportowa z uchwytami oraz z wkładką zabezpieczającą podczas transportu roll-upa. Przez gadżety, o których mowa w pkt. g i h należy rozumieć co najmniej: długopisy w ilości 500 szt., smycze w ilości 500 szt., opaski odblaskowe w ilości 500 szt. oraz po 500 szt. 2 dodatkowych materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę. 

O nas w mediach

"Elektryczna rewolucja"

”Elektryczna rewolucja” (artykuł z Rzeczpospolita z dnia 26 czerwca 2018) Wielki projekt elektryfikacji miejskiego transportu wchodzi w decydującą fazę. Już w lipcu na ulice Zielonej Góry wyruszą pierwsze elektrobusy wyprodukowane w zakładach Ursusa. Dzięki realizacji projektu „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” miasto wyrasta na lidera nisko emisyjnej komunikacji publicznej. Jego koszt to blisko 260 milionów złotych brutto z czego ponad 167 milionów złotych to kwota dofinansowania z funduszy UE.

Te kwoty wyjaśniają dlaczego miasto jest także wzorem wykorzystania środków unijnych w województwie lubuskim. Stolica regionu stawia na bez emisyjny transport publiczny mając na uwadze zanieczyszczenia produkowane przez pojazdy komunikacji miejskiej z napędem spalinowym. Z drugiej strony, tak duża flota autobusów elektrycznych w perspektywie długofalowej przyniesie spore oszczędności dla budżetu miasta.

Od wielu miesięcy pracujemy nad projektem związanym ze zmniejszeniem emisji CO2. Jednym z rozwiązań jest dostawa bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Będziemy dążyć do tego aby cały transport w Zielonej Górze był ekologiczny. Jesteśmy przekonani, że warto stawiać na innowacyjne rozwiązania. Miasto będzie coraz bardziej przyjazne z coraz czystszym powietrzem – podkreśla Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Władze miasta podpisały kontrakt o wartości 96,5 miliona zł brutto, który obejmuje dostawę 47 autobusów miejskich o długości 12 metrów z firmą Ursus Bus. Po odebraniu wszystkich pojazdów Zielona Góra stanie się krajowym liderem elektrycznego transportu publicznego. Ursus dostarczy do Zielonej Góry model City Smaile – 12 metrowy autobus miejski napędzany wyłącznie energią elektryczną. Na autobusowych pętlach zainstalowane będą systemy szybkiego ładowania prądem stałym o mocach od 400 do 800 kW. Także w zajezdni zamontowana zostanie szybka stacja o mocy 400 kW oraz dwuwyjściowe stanowiska wolnego ładowania o mocy wyjściowej regulowanej w zakresie od 40 do 80 kW.

To jest największa umowa w historii MZK i w historii Zielonej Góry na jednorazowy zakup autobusów. Dzięki niej pasażerowie będą mieli szansę korzystać z nowoczesnych pojazdów. A my, tak jak deklarowaliśmy będziemy chcieli wprowadzić bezpłatne przejazdy autobusami dla uczniów zielonogórskich szkół – zaznaczył Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra. Pierwsza partia pojazdów ma trafić do miasta w lipcu 2018 roku, a realizacja całego zamówienie zostanie zakończona w listopadzie br. Kontrakt obejmuje również dostawę dwóch pojazdów technicznych do obsługi autobusów elektrycznych oraz pogotowia technicznego. 

Jeżeli w ciągu roku wymienimy w sumie 64 autobusy na nowe, to komfort podróżowania zdecydowanie się zmieni. Miasto Zielona Góra od około 5 lat  przygotowuje się do wymiany taboru komunikacji miejskiej na elektryczny. W tym czasie testowano kilka modeli, między innymi Solarisy – 9 metrowy i 12 metrowy, a także Skodę czy Ursusa. Zmiany, które wprowadzamy z pewnością będą korzystne dla miasta i jego mieszkańców – dodaje Barbara Langer, dyrektor MZK
w Zielonej Górze. 

Model Ursus City Smile jest całkowicie zeroemisyjny. Nie emituje żadnych spalin do atmosfery, dzięki czemu pozytywnie wpływa na środowisko. Dodatkowo podczas ruszania z przystanku wytwarza czterokrotnie mniej hałasu niż autobusy z napędem Diesla i hybrydowym. To kolejny ważny element, który pozytywnie wpłynie na cały miejski ekosystem Zielonej Góry. Kupno autobusów to jeden z elementów większego projektu. Obejmuje on także przebudowę zajezdni MZK, budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP i tunelu pod torami oraz poszerzenie wiaduktu kolejowego nad ulicą Batorego.
(Artykuł. Rzeczpospolita z dnia 25 czerwca 2018).

"Miasto Zielonej Komunikacji"

Na naszych oczach Zielona Góra staje się liderem ekologicznej, elektrycznej komunikacji miejskiej. Ta rewolucja za niemal 267 mln złotych przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom i środowisku naturalnemu. W kraju na nic podobnego nikt się jeszcze nie porwał. Cały projekt nosi nazwę „Systemu niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Władze miasta pozyskały na jego realizację ponad 167 mln zł z funduszy UE. Wkład z miejskiego budżetu to ok. 38 mln zł, zaś 13 mln zł dołoży PKP. Główne założenia tego proekologicznego przedsięwzięcia to:

 • ograniczenie emisji CO2 i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście
 • redukcja hałasu
 • ograniczenie kosztu eksploatacji autobusów
 • poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.

Włodarze Zielonej Góry od kilku lat przygotowywali się do rewolucji w MZK, wiążąc to ze staraniami o zmniejszenie smogu w mieście. Oba te cele zostaną teraz osiągnięte. Najważniejsi są mieszkańcy miasta. Zyskają bardziej przyjazną dla środowiska i zdrowia, cichszą, lepszą komunikację. Zyska też środowisko. Śmiało mogę powiedzieć, że dla miasta to przełom – mówi Barbara Langner, Dyrektor MZK w Zielonej Górze. Rocznie MZK przewozi ponad 20 mln pasażerów. Co oznacza, że miejskie autobusy pokonują w tym czasie 4,5 mln kilometrów. Jak wyjaśnia Prezydent Miasta Janusz Kubicki: - Od dawna pracowaliśmy nad projektem związanym ze zmniejszeniem emisji CO2. Jednym ze sposób jest zakup autobusów elektrycznych. Docelowo chcemy, aby cały transport publiczny w mieście był proekologiczny. Dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania. 

Dzięki temu Zielona Góra będzie coraz przyjaźniejsza mieszkańcom, z coraz czystszym powietrzem. Dlatego miasto zakupiło 47 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych. Są niskopodłogowe, o długości 12 m, produkowane przez lubelską Fabrykę URSUS. Czterokrotnie cichsze od Diesla, tańsze w eksploatacji, ekologiczne, bo napędzane energią wyprodukowaną w zielonogórskiej Elektrociepłowni z kogeneracji spalonego gazu.

W jedenastu punktach miasta (na pętlach i przy Centrum Przesiadkowym) powstaną stacje ładowania, gdzie autobusy będą mogły szybko uzupełnić energię w bateriach. Warto też zauważyć, że w przyszłości zużyte baterie mogą zostać wykorzystane jako magazyny energii potrzebne do ładowania autobusów. Oprócz pojazdów elektrycznych tabor miejski uzupełnia już 17 nowych, niskopodłogowych autobusów przegubowych z silnikiem Diesla EURO 6.

Zakup autobusów to tylko część projektu. Kolejnymi ważnymi elementami Projektu są:

 • budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej wraz z parkingiem dla aut i rowerów,
 • przebudowa układu dróg (dwa ronda) w rejonie Dworca PKP,
 • zadaszenie peronów dworca PKP i budowa kładki łączącej Centrum z wiaduktem na ul. Sulechowskiej.
 • przebudowa wiaduktu pod torami kolejowymi na ul. Batorego, który do tej pory był wąskim gardłem komunikacyjnym w tej części miasta.

Ostatnim elementem proekologicznej układanki jest przebudowa zajezdni na ul. Chemicznej. Wyburzone zostały już stare budynki techniczne, a w ich miejsce powstają nowe hale warsztatowe, myjnia, sala szkoleniowa, miejsca do ładowania autobusów elektrycznych, oraz ogromny, zadaszony plac postojowy dla autobusów. Wyremontowane zostaną też częściowo budynki administracji i stacji paliw MZK. Koszt tej części projektu to 27 mln zł.

O przełomowym zielonogórskim projekcie nie tylko w skali kraju, ale i Europy donosiły media lokalne i ogólnopolskie oraz portale branżowe, związane z transportem i ekologią. Najlepiej całe przedsięwzięcie podsumowała chyba międzynarodowa firma projektująca miasta przyszłości, pisząc na swym portalu: „Należy się spodziewać, iż projekt w Zielonej Góry wyznaczy kierunek dla przyszłości komunikacji publicznej w miastach”.

Oby tak się stało, z korzyścią dla ludzi i środowiska.
Pierwsza jest Zielona Góra.

Działania promocyjne

Pozostałe materiały promocyjne można znaleźć poniżej w sekcji "Pliki do pobrania".

Pliki do pobrania
wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu