Informator – Zielona Komunikacja - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Informacja na temat realizacji projektu „ZINTEGROWANY SYSTEM NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE” NR POIS.06.01.00-00-0019/16

Źródło: Wniosek o dofinansowanie, Studium Wykonalności Projektu.

OPIS PROJEKTU
Projekt zlokalizowany jest w Mieście Zielona Góra oraz Gminie Zabór na terenie powiatu zielonogórskiego w obrębie województwa lubuskiego. Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zgłoszonym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.

Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra, z siedzibą w Zielonej Górze, przed podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej, przed sądami powszechnymi i Sądem najwyższym w zakresie: dokonywania czynności prawnych, sądowych i faktycznych związanych z organizacją i rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; zawierania ,wykonywania, zmieniania, egzekwowania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, udzielania pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym lub adwokatom, a także zaciągania (za kontrasygnatą Skarbnika gminy Miasto Zielona Góra) zobowiązań finansowych w ww. zakresie oraz w zakresie zadań związanych z realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizować będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. Projekt „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zaplanowany jest jako kompleksowe rozwiązanie wprowadzające szereg powiązanych działań poprawiających funkcjonowania komunikacji miejskiej i zmniejszanie niskiej emisji na obszarze miasta Zielona Góra powiększonego o teren dawnej gminy Zielona Góra oraz gminy Zabór. Projekt zakłada poprawę jakości obsługi pasażerów i upłynnienie ruchu pojazdów na najbardziej obciążonych trasach. Obejmuje działania dotyczące zakupu taboru komunikacji publicznej, rozbudowy sfery obsługi ruchu pasażerskiego oraz niezbędne dla poprawienia płynności komunikacji inwestycje w przebudowę dróg miejskich.

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu