Deklaracja dostępności - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1).
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1).
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1).
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF.
 • MZK Sp.  z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych, dostępne aplikacje należą do podmiotów trzecich.
 • Mapa Interaktywna jest wyłączona z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności (zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1). 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich (odnośnik zewnętrzny).

Dostępność architektoniczna

Zajezdnia, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Chemicznej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i 1 piętrze, do którego osoba na wózku inwalidzkim może dostać się za pomocą windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na końcu korytarza.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Centrum Przesiadkowe, ul. Bema 5, 65-035 Zielona Góra

 1. Do pomieszczeń w budynkach prowadzą wejścia z poziomu chodnika z automatycznie otwieranymi przeszklonymi drzwiami.
 2. W pomieszczeniu Centrum Obsługi Klienta znajduje się stanowisko do obsługi osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Toaleta publiczna posiada kabinę WC dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. Na ul. Sulechowską można przedostać się łącznikiem ze schodami i windą wyposażonym w dotykowe wskaźniki fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzących.
 5. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Autobusy komunikacji miejskiej

 1. Wszystkie autobusy posiadają niską podłogę wraz z rampą wjazdową i wydzielonym miejscem dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.
 2. Dla osób niewidomych i niedowidzących znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia głośnomówiące do przekazywania informacji pasażerskiej.
 3. Na przyciskach otwierania drzwi są umieszczone napisy w języku Braille’a.
 4. Dla osób niedowidzących przy drzwiach jest zamontowany dodatkowy ekran informacji pasażerskiej.
 5. W autobusach nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

 

 

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu