Jednostka realizująca projekt – Zielona Komunikacja - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym projekt

Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zgłoszonym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.

Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra, z siedzibą w Zielonej Górze, przed podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej, przed sądami powszechnymi i Sądem najwyższym w zakresie: dokonywania czynności prawnych, sądowych i faktycznych związanych z organizacją i rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; zawierania, wykonywania, zmieniania, egzekwowania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, udzielania pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym lub adwokatom, a także zaciągania (za kontrasygnatą Skarbnika gminy Miasto Zielona Góra) zobowiązań finansowych w ww. zakresie oraz w zakresie zadań związanych z realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. W celu prawidłowej realizacji w MZK została powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Za realizację Kontraktu XII Zadaszenie peronów Dworca PKP oraz Kontraktu XV Przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze odpowiadać będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z którym Miasto Zielona Góra zawarła w dniu 30.12.2016 r. porozumienie.

Struktura jednostki realizującej projekt

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną MZK w Zielonej Górze, w której od 2015 roku funkcjonuje Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która została powołana Zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 2015r. oraz aneksem nr 1 do realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

W skład JRP obecnie wchodzą następujące stanowiska:

  • Kierownik JRP,
  • Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych, Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej,
  • 2 Specjalistów ds. technicznych – Koordynator Kontraktu,
  • Specjalista ds. zamówień publicznych - Koordynator Kontraktu,
  • Pomoc administracyjno – biurowa.

Członkowie zespołu JRP posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru, rozliczeń, odbiorów, roszczeń itp. procesu inwestycyjnego budowlanego.

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu