Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ” - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ”

fotowoltaika

Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ”

nr POIS.11.04.00-00-0010/22 w ramach działania 11.4 Transport miejski 
oś priorytetowa XI REACT-EU
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: wynosi 36 176 470,59 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 29 411 764,71 PLN

Miastu Zielona Góra udzielone zostało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości  25 000 000,00 PLN, co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 kwietnia 2023 r.

Na terenie miasta Zielona Góra nie powstał dotychczas zintegrowany system zarządzania ruchem. W związku ze znacznym rozwojem transportu publicznego zdecydowano, iż ważnym jego uzupełnieniem, a jednocześnie zachętą do korzystania z usług, będzie możliwość usprawnienia funkcjonowania poprzez możliwość nadawania priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego. Projekt jest zaplanowany jako wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje działania wspierające jego efektywność. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów trakcyjnych. Projekt składa się z dwóch części:

I.      Budowa ITS na terenie Zielonej Góry – usprawniające funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

II.    Budowa farmy fotowoltaicznej dla systemu ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni MZK sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje on działania wspierające efektywność niskoemisyjnego transportu. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów bateryjnych. Projekt wspiera wykonane i będące w trakcie realizacji działania podjęte w ramach projektów POIiŚ.

W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie system ITS obejmujący centrum Miasta. Systemem sterowania ruchem drogowym objętych zostanie 16 skrzyżowań, w tym skrzyżowania znajdujące się na głównych ciągach miasta tj. Aleja Wojska Polskiego, ul. Dąbrówki, ul. Łużycka, ul. Stefana Wyszyńskiego. Na skrzyżowaniach tych udzielony zostanie priorytet dla transportu zbiorowego (TZ), co wpłynie bezpośrednio na upłynnienie jego ruchu, skrócenie czasu przejazdu i tym samym na uatrakcyjnienie transportu miejskiego dla mieszkańców i poprawę skomunikowania obszaru funkcjonalnego miasta. 

Projekt integruje różne środki transportu. Objęte w centrum miasta systemem ITS ciągi komunikacyjne są głównymi łączącymi wschód i zachód miasta oraz północ i południe oraz lokalizację centrum przesiadkowego, dworca autobusowego i kolejowego. Dzięki realizacji projektu podróżowanie w mieście będzie łatwiejsze i szybsze. Zostaną zainstalowane elementy drogowe nadając priorytet transportowi publicznemu w ruchu. Poprawiona zostanie płynność ruchu oraz zapewniona zostanie tzw. zielona fala, w celu utrzymania płynności ruchu na całych odcinkach głównych arterii miejskich, tak aby ułatwić podróżowanie m.in. w okolicach Dworca PKP czy Dworca PKS. 

Inwestycja zawiera rozwiązania minimalizujące wpływ ruchu pojazdów transportu zbiorowego na klimat akustyczny. Projekt jest komplementarny wobec projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych. Pojazdy te są znacznie cichsze niż pojazdy spalinowe a dodatkowe upłynnienie ruchu, dzięki budowie systemu sterowania ruchem upłynni ruch, co spowoduje, że hałas od komunikacyjny będzie znacząco niższy.

Poprzez budowę farmy fotowoltaicznej inwestycja znacząco poprawia efektywność energetyczną transportu publicznego. Możliwość ładowania autobusów elektrycznych z zasilania alternatywnego w stosunku do energii z elektrociepłowni – produkcja odnawialnej energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca, zmniejszy globalne zużycie energii wykorzystywanej do transportu.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2023 r.

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu