Projekt "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Projekt "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"

OPIS PROJEKTU

Projekt „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0059/19 jest realizowany w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0059/19-00 została podpisana w dniu 30.01.2020 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 45 423 654,00 zł brutto, w tym wartość kwalifikowalna 35 647 000,00 zł. Poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 85,00 %, co oznacza wartość 30 299 950,00 zł.
Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze przyczyniająca się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i usprawnienia działalności przewozowej osób.

Projekt będzie realizowany etapowo, zgodnie z n/w zestawieniem:

  1. Budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą.
  2. Budowa drogi dojazdowej do pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z przebudową odcinka ul. Giżyckiej długości ok.136 m o nawierzchni bitumicznej.
  3. Rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na pętlach przy ul. Zawadzkiego "Zośki" i ul. Botanicznej oraz zakup i montaż stacji ładowania przy Zajezdni autobusowej ul. Chemiczna.
  4. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich solo.
  5. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych.
  6. Promocja projektu.

Podstawowym zadaniem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko oraz zdrowie mieszkańców obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra. Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę części istniejącego taboru komunikacji miejskiej MZK w Zielonej Górze o napędzie spalinowym na bezemisyjny tabor o napędzie elektrycznym. Projekt zakłada zakup:

  • 4 szt. autobusów 18-metrowych (przegubowych),
  • 8 szt. autobusów 12-metrowych (solo).

Budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą obejmować będzie wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlano-montażowych dla zadania polegającego na budowie pętli autobusowej na os. Mazurskim i montażu stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dzięki projektowi poziom zelektryfikowania taboru miejskiego MZK zwiększy się do 55 szt. autobusów elektrycznych, które łącznie będą stanowić 62% ogółu taboru autobusowego MZK. Tak znaczna elektryfikacja taboru miejskiego przyczyni się do znaczącego ograniczenia spalin do powietrza i hałasu do środowiska ze strony transportu publicznego.

Projekt jest zgodny z celem osi priorytetowej VI, którą jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

MECHANIZM POIiŚ

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest zobowiązany aby upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.plnieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze  informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.

Jakdojade Zielona Góra
Oferta pracy
EUROPEAN MOBILITY WEEK
Jesteś świadkiem wandalizmu?
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Znajdź nas

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu